Winalite | İş Planı

WİNALİTE SATIŞ SİSTEMİ

I. WİNALİTE STATÜ ORTAĞI

Bir kutu ürün bedeli = 70 €
Üyelik başlangıcında bir defaya mahsus olmak üzere 10 € Üye kayıt bedeli alınır.
Hesaplamalarda puanlama birimi olarak (PV) kullanılır.
Bir kutu ürünün puan karşılığı 50 PV’ dir.
1 PV = 0.74 €` dur.

KARİYER BASAMAKLARI

Gümüş Üyenin aylık iş hacmi 1 kutu’ dur ve karşılığı 50 PV,
Altın Üyenin aylık iş hacmi 5 kutu’ dur ve karşılığı 250 PV,
Platin Üyenin aylık iş hacmi 12 kutu’ dur ve karşılığı 600 PV,
Pırlanta Üyenin aylık iş hacmi 30 kutu’ dur ve karşılığı 1.500 PV’ dir.
Satış Sistemine göre her üye, bir aylık iş süresi (4 hafta = 28 gün) sonunda gerçekleştirdiği iş hacmine göre ek satışlar yaparak bir üst kariyer basamağına bir sefere mahsus olmak üzere geçiş yapabilir. Geçişler sadece üst basamağa yapılır. Basamaklarda atlama yapılamaz.

Kariyer basamağı geçişleri;

Gümüş Üyelikten Altın Üyeliğe geçiş yapmak için ek olarak 200 PV’lik ( 4 Kutu) ürün satın alınmalıdır.
Altın Üyelikten Platin Üyeliğe geçiş yapmak için ek olarak 350 PV’lik ( 7 Kutu) ürün satın alınmalıdır.
Platin Üyelikten Pırlanta Üyeliğe geçiş yapmak için ek olarak 900 PV’lik (18 Kutu) ürün satın alınmalıdır.
Yeni statüye geçiş, iş hacminin onaylanması ile gerçekleşir.

II. DEĞERLENDİRME TÜRLERİ

1. Yeni Üye Girişine Göre Pirim Ödemesi
Üye kendi altına yeni bir üye yaptığı zaman, yeni üyenin yaptığı ciro üzerinden %10 oranında pirim alacaktır.

2. Satış Cirosuna Göre Pirim Ödemesi

İlk üye kendi altına maksimum 5 üye yapabilir. Bir üye pirim alabilmek için en az iki kol açmak zorundadır.
İkinci kademe ve daha alt kademelerde aynı sistemde devam edeceklerdir. Kademelerde sınır yoktur.
Pirim hesaplamaları en alt kademedeki üyelerin yaptığı ciroları da kapsayacak şekilde olacaktır.
Pirim hesaplamaları en fazla ciro yapan kol haricindeki kolların yaptığı ciroların toplamı üzerinden %10 olarak hesaplanır.
En fazla ciro yapan kol genel kol olarak adlandırılır.
İlk üye en fazla ciro yapan genel koldan üye giriş cirosu üzerinden %10 alır. Başka herhangi pay almaz.
Pirim hesaplamaları genel kolun dışındaki ( örneğin, 2, 3, 4 ve 5. ) kolların cirosunun toplamının %10’u miktarında olur.
Örneğin;
Genel kolun cirosundan pirim alınmaz
2. Kolun Cirosundan PV’ nin %10
3. Kolun Cirosundan PV’ nin %10
4. Kolun Cirosundan PV’ nin %10
5. Kolun Cirosundan PV’ nin %10
Olmak üzere dört kolun PV’ toplamının %10’u Pirim olarak hesaplanır.

Üyelerin Haftalık Cirosuna (PV) Göre Değerlendirilmesi
Gümüş Üyenin haftalık yaptığı ciroya göre Üst limiti Her kol için 500 PV
Altın Üyenin haftalık yaptığı ciroya göre Üst limiti Her kol için 1.500 PV
Platin Üyenin haftalık yaptığı ciroya göre Üst limiti Her kol için 6.250 PV
Pırlanta Üyenin haftalık yaptığı ciroya göre Üst limiti Her kol içi 10.000 PV olacaktır.

ÜYENİN HAFTALIK SATIŞ CİROSUNA GÖRE 4 KOL ÇALIŞIRSA ALABİLECEĞİ PV ÜST LİMİTİ

Gümüş 500 PV x 4 dal = 2.000 PV * 0,74 € = 1.480 €
Altın 1.500 PV x 4 dal = 6.000 PV * 0,74 € = 4.440 €
Platin 6.250 PV x 4 dal = 25.000 PV * 0,74 € = 18.500 €
Pırlanta 10.000 PV x 4 dal = 40.000 PV * 0,74 € = 29.600 €

ÜYENİN AYLIK SATIŞ CİROSUNA GÖRE 4 KOL ÇALIŞIRSA ALABİLECEĞİ PV ÜST LİMİTİ

Gümüş 2.000 PV x 4 dal = 8.000 PV * 0,74 € = 5.920 €
Altın 6.000 PV x 4 dal = 24.000 PV * 0,74 € = 17.760 €
Platin 25.000 PV x 4 dal = 100.000 PV * 0,74 € = 74.000 €
Pırlanta 40.000 PV x 4 dal = 160.000 PV * 0,74 € = 118.400 €
Yukarıdaki tablolarda da belirtilen kazançlar 4 kolun çalışması ve belirtilen cirolara ulaşılması halindedir.
Eğer tek kol çalışırsa ve diğer kollar çalışmaz ise (ciroları sıfır olursa) tek kolda biriken PV’ lerden bir sonraki haftaya aşağıdaki tabloda verilen miktarlar aktarılır.

Gümüş Üyenin iş hacmine göre toplam limiti 5.000 PV
Altın Üyenin iş hacmine göre toplam limiti 15.000 PV
Platin Üyenin iş hacmine göre toplam limiti 62.500 PV
Pırlanta Üyenin iş hacmine göre toplam limiti 100.000 PV

3. Yönetim İçin Değerlendirme

A) Tavsiye Edici Sisteme Göre Ödüllendirme
Alttaki 3 basamağın satışından gelen gelir hesabından oluşur.
Örneğin;
%10 bir basamak aşağıda olan ekibin satışından
%10 iki basamak aşağıda olan ekibin ödüllendirilmesinden
%10 üç basamak aşağıda olan ekibin ödüllendirilmesinden

B) Hizmete Göre Ödüllendirilme
a. 1 ortağın tavsiye edilmesi (Aşamaya bağlı olmadan)1. nesle hizmetten dolayı ödüllendirilmeye yol açar.
b. 3. ortağın tavsiye edilmesi I - II nesle hizmetten dolayı ödüllendirilmeye yol açar.
c. 5. ortağın tavsiye edilmesi I. - II. ve III. nesle hizmetten dolayı (aşamaya bağlı olmadan) ödüllendirilmeye yol açar.
Sizin hizmetten dolayı ödüllendirilme puanınız =
I. (Alt neslin satışından gelen ödül puanı) * (%10) +
II. (Alt neslin satışından gelen ödül puanı) * (%10) +
III. (Alt neslin satışından gelen ödül puanı) * (%10)’ dur.

Direkt çağırılmış Satıcı 1 üye 2 üye 3 üye
I. Alt neslin satışından elde edilmiş ödül %10 %10 %10
II. Alt neslin satışından elde edilmiş ödül %10 %10
III. Alt neslin satışından elde edilmiş ödül %10

Hizmetten dolayı ödüllendirme yaparken tekrar pazarlık dikkate alınmaz. Tavsiye veren şahıs ise ödülünü sadece kendisinden bir önceki alt nesle hizmetinden dolayı alır.

III. TEKRAR ALIM

a. Giriş yapılan ay ve ondan sonraki ayda tekrar alım yapmak zorunluluğu yoktur. Bu iki ay çalışma ayı olarak değerlendirilir.
b. İşe başlanılan tarihten itibaren 3. ayda tekrar alım yapılması zorunludur.
Ödüllendirilme sadece satışı hacmine göre olur.
6 ay süresince alım olmazsa, o zamana kadar toplanan satış hacmi sıfırlanır.
İkinci 6 ayda da alım yapılmazsa, o zaman statü de sıfırlanır.
Statü sıfırlandıktan sonra yeniden üyeliğe 12 ay sonra izin verilir.
Yeniden üyelik girişi 50 PV iş hacminde olursa, ödüllendirme sadece tavsiyeye göre,
50 PV iş hacminin üzerinde olursa diğer ödüllendirmelerin hepsini elde eder.
c. Her iş ayında minimum 50 PV veya daha fazla tekrar alım yapmak gerekir. Sadece bundan sonra satışın hacmine ve hizmete göre ödüllendirme yapılabilir.
d. Tekrar alım zamanı eğer geri kalan 50 PV değerindeki iş hacmini geçerse otomatik olarak, o ticaret tedavülünün en küçük koluna katılır.
Tüm hakları saklıdır ©2012 WINALITE TÜRKİYE